Zonnepanelen met hoog rendement
TVSnl, dé Terras Verwarmings Specialisten, legt betrouwbare zonnepanelensystemen aan. Zonnepanelen geven een steeds hoger rendement. Afhankelijk van de helling en ligging van uw dak, komt het rendement op een zonnepaneleninstallatie tussen de 10 en 15%,
De meeste zonnepanelen worden via een omvormer aan het elektriciteitsnet gekoppeld. Overtollige energie kan dan via het net worden verdeeld, al dan niet tegen een vergoeding voor de bezitter.

Opbrengst
De opbrengst van een zonnepaneel is afhankelijk van een aantal factoren:
• De effectieve lichtinval: bij schuin invallend licht is de opbrengst kleiner.
• Het seizoen: er is langer zonlicht in de zomer, de zon staat hoger aan de hemel en er is minder bewolking.
• Rendement: het percentage van de energie in het op het zonnepaneel vallende zonlicht dat wordt omgezet in elektriciteit. Het rendement verschilt onder meer afhankelijk van het type zonnecel en de ouderdom.
• Temperatuur: bij hoge temperaturen wordt minder vermogen opgewekt dan bij lage temperaturen. Dit heeft te maken met de hogere diodedoorlaatspanning bij lagere temperatuur.

Zonnepanelen op het dak of op de grond
Zonnepanelen kunnen geplaatst worden op daken of er kan gekozen worden om een gedeelte van de schaarse ruimte op te offeren voor de plaatsing van zonnepanelen. Het mag duidelijk zijn dat plaatsing van zonnepanelen op daartoe geschikte daken (wat betreft hellingshoek en positie naar het zuiden) leidt tot een betere benutting van de schaarse ruimte. Dit wordt nog versterkt door het feit dat er bij panelen op de grond er nog ruimte tussen de panelen moet zijn om schaduw te voorkomen en om er bij te kunnen komen voor onderhoud.

Onderhoud en levensduur
Zonnepanelen zijn onderhoudsarm. Eventueel kunnen ze periodiek schoongemaakt worden om aanslag te verwijderen. Schuin liggende zonnepanelen zullen grotendeels schoonspoelen door de regen. Op platte daken worden ze schuin geïnstalleerd zodat ze schoonspoelen en een goede hoek hebben ten opzichte van de zon. Door het vuil worden daalt de opbrengst van het zonnepaneel.

B.T.W.
In Nederland kunnen particulieren bij plaatsing van zonnepaneelsystemen bij de belastingdienst de B.T.W. terugvragen. Verder geldt ook (nog) de salderingsregeling waarbij de geleverde kWh’s aan het net worden verrekend met de hoeveelheid afgenomen kWh’s. Deze blijft geldig tot (minimaal) 2023.

Winkelwagen
Scroll naar boven